19. MEDŠOLSKO KITARSKO TEKMOVANJE GŠ Franca Šturma in GŠ Ljubljana Moste - Polje,
18. 1. 2023

I. kategorija
Katarina KLEMENC                                          zlato priznanje
Mentor: Peter Lagudin
Anja PODGORNIK                                            zlato priznanje
Mentor: Peter Lagudin
Lev ROJŠEK                                                      zlato priznanje
Mentor: Peter Lagudin
Amar BAJRIĆ                                                    zlato priznanje
Mentorica: Amina Manda
Lili SAJE                                                            srebrno priznanje
Mentorica: Amina Manda
Elu AZINOVIĆ                                                   srebrno priznanje
Mentorica: Valna Ožbolt
Eva Maša HRIB                                                 bronasto priznanje
Mentor: Mario Babojelić

II. kategorija
Agneza PRIMORAC                                          zlato priznanje
Mentorica: Valna Ožbolt
Maj CIMERMAN KLEMENČIČ                           srebrno priznanje
Mentor: Peter Lagudin
David NOVAK                                                   bronasto priznanje
Mentor: Peter Lagudin

III. kategorija
Oton HRVATIN                                                 zlato priznanje
Mentorica: Andreja Škrlep
Maša KUKOVEC                                                srebrno priznanje
Mentorica: Valna Ožbolt
Vuk ČEROVIĆ                                                   srebrno priznanje
Mentorica: Amina Manda
Filip HAVLIČEK                                                bronasto priznanje
Mentorica: Amina Manda

IV. kategorija
Ajda PECELI JANEŽIČ                                      zlato priznanje
Mentorica: Andreja Škrlep
David RATAJC                                                  zlato priznanje
Mentorica: Amina Manda

V. kategorija
Tin Ernest KOGOJ                                            zlato priznanje
Mentorica: Amina Manda
Samuel KULLA ŽAGAR                                     zlato priznanje
Mentor: Mario Babojelić

VI. kategorija
David KNEZ                                                      zlato priznanje
Mentorica: Valna Ožbolt
Petar MAKSIMOVIĆ                                         srebrno priznanje
Mentor: Andrej Varl
Tina VIDIĆ                                                       srebrno priznanje
Mentor: Andrej Varl

DUO kategorije
Agneza PRIMORAC                                          zlato priznanje
Maša KUKOVEC                                                zlato priznanje
Mentorica: Valna Ožbolt
Oton HRVATIN                                                 zlato priznanje
Samuel KULLA ŽAGAR                                     zlato priznanje
Mentor: Mario Babojelić
Ana KLEMM                                                     zlato priznanje
Sergej MANDIĆ                                               zlato priznanje
Mentorica: Andreja Škrlep

ČESTITAMO!

 
Facebook