ORFFOV ORKESTER je kot manjša zasedba, »Veseli Orffovčki«, zaživela v šolskem letu 2017/2018. Orffov orkester omogoča orkestrsko igro tudi tistim učencem, ki se zaradi narave glasbil (npr. pianisti) ne morejo vključevati v druge orkestre. Zaželeno je, da se učenci vključujejo v Orffov orkester med celotnim glasbenim izobraževanjem. Zasedba Orffovega orkestra je Orffov instrumentarij. Pri Orffovi igri se lahko vključijo tudi komponente Orffove elementarne pedagoške ideje, kot so gib, ples, proza, poezija.

Skupino vodi Jana Vidic Gradišar in šteje 15 članov. Vaje so vsak četrtek od 15.30 do 17.00 v učilnici št. 6 v Zalogu.
Prijava v skupino (do zasedenosti mest): le v mesecu septembru (izjemoma oktobru); pišite na mail: jana.vidicgradisar@gsmostepolje.si


 
Facebook