LETNI IZPITI
Instrumenti/petje
Jesenski tok (11. - 15. 9. 2023)
Zimski rok (22. - 30. 1. 2024)
Majski rok (15. - 20. 5. 2024)
Junijski rok (11. - 20. 6. 2024)
Jesenki rok (20. - 30. 8. 2024)

Solfeggio/nauk o glasbi (tudi privatni izpiti)
Zimski rok (26. 1. 2024 ob 18.00)
Junijski rok (11. 6. 2024 ob 8.30)
Jesenki rok (23. 8. 2024 ob 8.30)
 
SOLFEGGIO (izpiti)
Pisni del (20. 6. 2024 ob 8.30)
Ustni del - nastop (14. 6. 2024 ob 18.00)

POPRAVNI IZPITI - Solfeggio/nauk o glasbi
Junijski rok (20. 6. 2024 ob 8.30)
avgustovski rok (23. 8. 2024 ob 8.30)
 
Facebook