SPLOŠNO
Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo s spletnim mestom www.gsmostepolje.si  za vse spletne uporabnike, smo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.0 (angl.: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0). Smernice vsebujejo razlago, kako zagotoviti, da so spletne vsebine dostopne osebam z omejitvami in uporabniško prijazne za vse.

V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij se Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča www.gsmostepolje.si vsem uporabnikom.
 

IZJAVA O DOSTOPNOSTI
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.gsmostepolje.si.
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • prilagajanje kontrasta (obrni barve, temen kontrast, svetel kontrast),
 • prilagajanje velikosti pisave,
 • nastavitve, da so vse povezave podčrtane,
 • razmik besedila (majhen, zmeren, večji),
 • animacije (ustavi, prikaži),
 • slike (prikaži, skrij),
 • prijazno do disleksije (prijazno do disleksije, berljiva pisava),
 • kazalec (večji, bralna maska, pomočnik pri branju),
 • zaslonski namigi,
 • višina vrstice (1,5x, 1,75x, 2x),
 • poravnava besedila (poravnaj levo, poravnaj desno, center za poravnavo, poravnava po celotni širini),
 • nasičenost (nizka, visoka, desaturacija),
 • odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik,
 • navigacija s tipkovnico.

STOPNJA SKLADNOSTI
Spletišče www.gsmostepolje.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.
 

MANJ DOSTOPNA VSEBINA
Dostopnost spletišča www.gsmostepolje.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov.


PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI
Ta izjava je bila pripravljena dne 21. 4. 2023.
Izjava je bila dopolnjena dne, 20. 6. 2023.

 

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE
Obiskovalci pri brskanju po spletišču www.gsmostepolje.si lahko občasno naletijo na težave z dostopnostjo, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@gsmostepolje.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. 
 

NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si

Facebook