MusicCompetitonOnline MCO 2021
(september 2021, Vanves, Francija)


FLAVTA
KIARA KRIŽNIK, III. kat.                       1. nagrada
Mentorica: Natalija Hrastnik
Korepetitor: Matija Potisk                

ČESTITAMO!
Facebook