Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Sprejemni preizkus

Vpis učencev za šolsko leto 2018/2019 se izvede na podlagi RAZPISA ZA VPIS, ki bo objavljen v času od 3. do 15. maja 2019.


SPREJEMNI PREIZKUSI BODO POTEKALI ZA VSE INSTRUMENTE IN PETJE V MOSTAH za šolsko leto 2019/2020:
 
v četrtek, 23. maja 2019, od 17.00 do 19.00
v petek, 24. maja 2019, od 17.00 do 19.00
Sprejemni preizkusi za prosta mesta lahko (glede na prosta mesta) potekajo tudi v naknadnem roku, ki je predviden med 20. in 23. avgustom 2019.
Obseg vpisa novih učencev je odvisen od kadrovskih in prostorskih zmogljivosti šole. Pri vpisu imajo prednost glasbeno bolj nadarjeni učenci.OBJAVA NOVO SPREJETIH UČENCEV:
ponedeljek, 3. junij 2019, z obvestilom na oglasnih deskah vseh lokacij šole in na spletni strani šole.


VPISOVANJE UČENCEV (vse v pisarni šole v Mostah):
  • novosprejeti v izobraževalnem programu Glasba: sreda, 5. junij 2019, od 8.00 do 17.00;
  • novosprejeti v izobraževalnem programu Glasba - če bo izveden naknadni rok: ponedeljek, 26. avgust 2019 ob 8.00.
    
Trajanje izobraževanja in priporočena starost začetka šolanja
Potek sprejemnega preizkusa, maj 2018
Prispevki za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja za šolsko leto 2018/2019IZOBRAŽEVALNI PROGRAM PREDŠOLSKA GLASBENA  VZGOJA IN GLASBENA PRIPRAVNICA
V program predšolska glasbena vzgoja bomo v šolskem letu 2019/2020 vpisovali otroke letnik 2014 (stare 5 let).
V program glasbena pripravnica bomo v šolekm letu 2019/2020 vpisovali otroke letnik 2013 (starost 6 let).

Vpis bo potekal v pisarni glasbene šole v Mostah (Ob Ljubljanici 36) od ponedeljka, 3. junija 2019, od 8.00 do 17.00 oz. do zapolnitve prostih mest (število mest je omejeno).

Vpis v program predšolske glasbene vzgoje in v program glasbene pripravnice se opravi brez sprejemnega preizkusa.!!!OBRAZLOŽITEV!!!

Glasbena šola vpisuje otroke oziroma učence na podlagi razpisa za vpis, ki ga objavi od 3. do 15. maja za naslednje šolsko leto.
V razpisu glasbena šola navede izobraževalni program, instrumente oziroma predmete, za katere bo izvajala pouk, predvideno število učencev in druge pogoje za vpis.
 
Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer daje prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih instrumentov in petja. Za širitev dejavnosti si mora glasbena šola pridobiti poprejšnje soglasje ministra.

Starost učencev in druge vpisne pogoje določa izobraževalni program.

Skladno s 23. členom Zakona o glasbenih šolah se vpis v glasbeno šolo opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.Sprejemni preizkus se opravlja v glasbeni šoli v rednem roku od 20. do 30. maja in v naknadnem roku od 20. do 23. avgusta.

Predhodna prijava za vpis v glasbeno šolo ni potrebna. Prijavite se neposredno pred pristopom k sprejemnemu preizkusu na obrazcu "Prijavnica za vpis v glasbeno šolo", ki ga prejmete v glasbeni šoli. Poleg podatkov o bivališču in rojstnih podatkov potrebujete tudi EMŠO otroka. Vzorec obrazca si lahko ogledate na naslednji povezavi: Prijavnica za vpis v GŠ

Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom. To velja tudi za učence s tujimi listinami o glasbenem izobraževanju, ki se želijo vključiti v glasbeno izobraževanje v Republiki Sloveniji. Komisija za sprejemni preizkus odloči, v kateri razred se učenec lahko vključi. Po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusi se učenec vpiše v ustrezen program in razred.

Vsebino sprejemnega preizkusa in druge podrobnosti določa izobraževalni program.
Komisijo za sprejemni preizkus in njene naloge določi ravnatelj šole.

Vpis v program predšolske glasbene vzgoje in v program glasbene pripravnice se opravi brez sprejemnega preizkusa.

Vpis v prvi razred petja in instrumenta se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.
Priporočljiva starost za vpis učenca je določena s PREDMETNIKOM.

Odstopanje od spodnje starosti je izjemoma mogoče le za eno leto, in sicer v primeru, ko komisija na sprejemnem preizkusu ugotovi, da ima učenec razvite ustrezno razvite elementarne glasbene sposobnosti in fizične dispozicije, ki so pogoj za vpis v 1. razred. Izjemoma je mogoče odstopanje tudi od zgornje starosti (predmeti oz. programi, stopnje, trajanje izobraževanja in starost učencev)

O vpisu učencev, ki so bili vpisani v glasbeno pripravnico in se želijo vpisati v prvi razred nižje stopnje glasbene šole, odloča komisija za sprejemni preizkus, na predlog učitelja pripravnice.