Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Govorilne ure

Učenje instrumenta je dolgotrajen proces, ki od učenca zahteva veliko mero vztrajnosti, potrpežljivosti in rednega dela. Spremljanje učenčevega napredka in spodbuda s strani staršev je pomemben del pedagoškega procesa glasbene šole.

Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih, preko sveta staršev, lahko pa se z njimi dogovori tudi za druge oblike sodelovanja.  Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah, nastopih, koncertih, tekmovanjih in drugih oblikah javne predstavitve dela. Starši imajo v dogovoru z učiteljem instrumenta možnost prisostvovati pri pouku instrumenta.

GOVORILNE URE za PREDŠOLSKO GLASBENO VZGOJO,  GLASBENO PRIPRAVNICO, NAUK O GLASBI IN SOLFEGGIO v šolskem letu 2018/2019

Marija Okoliš:
MOSTE: Govorilne ure so vsak 1. in 3. teden ob torkih ob 19.00 v učilnici št. 11.
POLJE: Govorilne ure so vsak 2. in  4. teden ob ponedeljkih ob 19.00 v učilnici št.10.

Ana Smlnikar:
MOSTE: Govorilne ure so vsak četrtek ob 18.00 v učilnici št. 11.

Eva Tržan-Beguš:
MOSTE: Govorilne ure so vsak četrtek ob 18.00 v učilnici št. 9.