Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Šolski koledar

Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole Ta pravilnik ureja razporeditev pouka, roke za razpis vpisa, roke za sprejemni preizkus, izpite in izdajo predpisanih listin, proste dneve, razporeditev in trajanje šolskih počitnic za učence, prav tako pa tudi razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev šole.
Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole
Šolski koledar za šolsko leto 2020/2021