Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Šolski koledar

Koledar za glasbene šole je urejen s Pravilnikom o šolskem koledarju za glasbene šole. Ta pravilnik ureja razporeditev pouka, roke za razpis vpisa, roke za sprejemni preizkus, izpite in izdajo predpisanih listin, proste dneve, razporeditev in trajanje šolskih počitnic za učence, prav tako pa tudi razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev šole.

Šolski koledar za šolsko leto 2018/2019