Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Prenovljeni programi

  • Dne 16.2.2010 je bil v Uradnem listu RS, številka 11/2010 z objavljen Pravilnik o sprejemu dopolnjenega predmetnika in učnih načrtov v izobraževalnem programu Glasba.
  • Dopolnjeni predmetnik in učni načrti se začnejo izvajati v šolskem letu 2010/2011, kar pomeni, da vsi učenci, ki se bodo vpisali v 1. razred predmeta, ki je bil spremenjen z omenjeno dopolnitvijo v šolskem letu 2010/2011, obiskujejo pouk po novem programu.
  • Učenci viole, ki so že vpisani v glasbeno šolo, šolanje nadaljujejo do konca po starem (4 + 2 letnem) programu. Učenec, ki se bo tudi v prihodnje želel vpisati na violo s predhodnim znanjem violine, se bo lahko vpisal v 1. razred po novem programu in nato morda hitreje napredoval.
  • Vsi učenci pihal, trobil in tolkal, ki so že vpisani v glasbeno šolo, šolanje nadaljujejo do konca po starem (4 + 2 letnem) programu. Že vpisani učenci, ki bi se radi šolali po novem programu, se lahko v šolskem letu 2010/2011, ob podpisu izjave staršev, prepišejo v nov (6 + 2 letni) program. Odločitev o prepisu iz starega (šest letnega) v nov (osem letni) program je enkratno in dokončno dejanje, zato je prestop iz enega v drug program možen samo ob vpisu v šolsko leto 2010/2011.