Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Nastopi

Nastopi so sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa  v glasbeni šoli.

V šolskih dvoranah bodo nastopi v enoti Moste ob sredah ob 19.00, v podružnici Polje ob četrtkih ob 19.00 in v dvorani za kučturne prireditve v centru Zalog ob ponedeljkih ob 19.00.
 

Učitelji bodo pripravili razredne nastope, povezane z roditeljskimi sestanki. Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih organizira šola v skladu z izobraževalnim programom.

Naši učenci bodo skozi vse šolsko leto sodelovali tudi na različnih prireditvah, kot so otvoritve razstav, novih objektov, predstavitve novo izdanih knjigter po potrebi osnovnih in drugih šol ter vrtcev sodelovali na njihovih prireditvah. V sodelovanju z osnovnimi šolami ter vrtci bomo v prostorih naše glasbene šole priredili animacijske glasbene ure s predstavitvijo instrumentov, v Viteški dvorani v Križankah bodo božični nastopi.

Sodelovali bomo na 9. reviji ljubljanskih glasbenih šol, ki bo 2. 3. 2018 ob 18.00 v veliki dvorani Slovenske filharmonije.

Zaključni nastop učencev predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice bo 9. junija 2017 ob 18.30 v dvorani v Zalogu.

Slavnostni koncert ob 70-letnici delovanja šole bo v nedeljo, 10. 6. 2018 ob 17.00 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.