Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
20. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Ljubljane TEMSIG
ZVEZA SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL in TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE - TEMSIG20. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV LJUBLJANE (1. - 3. 2. 2017)
BILTEN

Ob koncu 20. regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Ljubljane si lahko v BILTENU pogledate rezultate in statistiko mladih umetnikov, tekmovalcev ljubljanske regije.


REZULTATI
Trobenta I.a Rog I.a Tolkala I.a Harmonika I.a in I.b Kitarski duo I.a Klavirski duo I.a Komorne skupine z godali
in klavirjem I.a   
    
Trobenta I.b Rog I.b Tolkala I.b Pozavna I.b Kitarski duo I.b Klavirski duo I.b Komorne skupine z godali
in klavirjem I.b
Trobenta I.c Rog I.c Tolkala I.c Pozavna I.c      
 
 
 
RAZPOREDI
NOVO- Razpored po LOKACIJAH - 20. regijsko tekmovanje Ljubljane
NOVO- Razpored po DNEVIH - 20.  regijsko tekmovanje Ljubljane
NOVO- Razpored po DISCIPLINAH in KATEGORIJAH - 20. regijsko tekmovanje Ljubljane
 
RAZPORED TEKMOVALCEV
Harmonika- I.a, I.b
Kitarski duo- I.a, I.b
Klavirski duo- I.a, I.b
Komorne skupine z godali in klavirjem- I.a, I.b
Tolkala- I.a, I.b, I.c
Pozavna- I.b, I.c
Rog- I.a, I.b, I.c
Trobenta- I.a, I.b, I.c
OBVESTILO - SPREMEMBA VRSTNEGA REDA TEKMOVALCEV!
Obveščamo vas, da je v disciplini TROBENTA, I. B kategorija, zaradi prekrivanja termina korepetitorja z drugim tekmovanjem prišlo do zamenjave vrstnega reda tekmovalcev. Tekmovalec pod zaporedno številko 4, Andrea Brusini, bo nastopil prvi.  Vrstni red ostalih tekmovalcev ostaja nespremenjen.
Hvala za razumevanje.
Mojca Tratar, vodja regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Ljubljane
 
PODELITEV PRIZNANJ IN RAZGOVORI Z ŽIRIJO
Disciplina Podelitev priznanj Razgovori z žirijo Prizorišče
TROBENTA  
Sreda, 1. 2. 2017,
ob 14.30
 
Sreda, 1. 2. 2017,
ob 14.45
 
 
GŠ Ljubljana Moste – Polje,
Ob Ljubljanici 36, dvorana šole
ROG
POZAVNA
TOLKALA Sreda, 1. 2. 2017,
ob 12.00
Sreda, 1. 2. 2017,
ob 12.10
KGBL, Vegova ulica 7,
Plesna dvorana
HARMONIKA Sreda, 1. 2. 2017,
ob 11.00
Sreda, 1. 2. 2017,
ob 11.15
Zavod Salesianum, OE GŠ Rakovnik,
Rakovniška 6,
Don Boskova dvorana
KITARSKI DUO Sreda, 1. 2. 2017,
ob 12.30
Sreda, 1. 2. 2017,
ob 12.45
GŠ Franca Šturma, Celovška 98,
dvorana šole
KLAVIRSKI DUO Četrtek, 2. 2. 2017,
ob 11.15
Četrtek, 2. 2. 2017,
ob 11.30
KGBL, Vegova 7,
Dvorana slovenskih skladateljev
KOMORNE SKUPINE Z GODALI
IN KLAVIRJEM
Petek, 3. 2. 2017,
ob 12.15
Petek, 3. 2. 2017,
ob 12.30
GŠ v Zavodu sv. Stanislava, Štula 23,
Dvorana Matije Tomca
 
 
TEKMOVALNA KNJIŽICA 20. regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Ljubljane 2017
POSLOVNIK o delu žirije - 20. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov 2017
 
AKUSTIČNE VAJE
TROBENTA   GŠ Ljubljana Moste - Polje
T: 01 542 18 20
Po dogovoru s šolo gostiteljico tekmovanja,
DOPOLDNE od 25. 1. do 31. 1. 2017
ROG   GŠ Ljubljana Moste - Polje
T: 01 542 18 20
Po dogovoru s šolo gostiteljico tekmovanja,
DOPOLDNE od 25. 1. do 31. 1. 2017
POZAVNA   GŠ Ljubljana Moste - Polje
T: 01 542 18 20
Po dogovoru s šolo gostiteljico tekmovanja,
DOPOLDNE od 25. 1. do 31. 1. 2017
TOLKALA   KGB Ljubljana
T: 05 907 43 00
Po dogovoru s šolo gostiteljico tekmovanja
HARMONIKA   Zavod Salezianum, GŠ Rakovnik
T: 05 933 93 01
Po dogovoru s šolo gostiteljico tekmovanja,
DOPOLDNE od 25. 1. do 31. 1. 2017
KITARSKI DUO   GŠ Franca Šturma
T: 01 500 15 62
Ponedeljek, 30. 1. 2017:
9.00 - 10.30: GŠ Rakovnik
10.30 - 11.15: GŠ Grosuplje
11.15 - 12.00: GŠ Trbovlje
12.00 - 12.45: KGBL
KLAVIRSKI DUO   KGB Ljubljana, Vegova 7,
Dvorana slovenskih skladateljev
T: 05 907 43 00
Torek, 31. 1. 2017: 8.00 - 13.30
KOI Z GODALI IN KLAVIRJEM   GŠ v Zavodu sv. Stanislava
T: 01 582 22 00
Četrtek, 2. 2. 2017:
9.00 - 10.00: Duo Gama (duo violin)
10.00 - 11.00: Klavirski trio KGBL
11.00 - 12.00: Klavirski trio Klengel
 
 
 
 
 
PRIJAVA NA 46. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV SLOVENIJE
(20. regijsko tekmovanje Ljubljane)


Vsi tekmovalci, ki se nameravate udeležiti 46. tekmovanja TEMSIG, obveščamo, da se je potrebno do petka, 6. januarja 2017 elektronsko prijaviti.
Velja za VSE kategorije (I., II. in III.):


E- PRIJAVNICA na 46. tekmovanje mladih glasbenikov - TEMSIG 2017


Poleg tega je potrebno prijavo poslati tudi po pošti z naslednjimi prilogami:
tiskano verzijo prijave s podpisom staršev, profesorja in vodje šole ter žigom šole, razen v primeru prijave zasebnika,
• s strani tekmovalca podpisano kopijo rojstnega lista ali kopijo veljavnega osebnega dokumenta,
kopijo potrdila o plačani prijavnini in
kopijo not izvajanega programa, ki ni natančno določen v propozicijah (skladbe po lastnem izboru); za soliste solistični part s klavirsko spremljavo, za komorne skupine pa partituro.

Študenti, ki študirajo v tujini, in zasebniki morajo priložiti tudi potrdilo o državljanstvu.
 
Tekmovalci I. kategorije se prijavijo na: Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana
Tekmovalci II. in III. kategorije se prijavijo na: Zveza slovenskih glasbenih šol, Jenkova 4, 3320 Velenje

Zadnji in dokončni rok za prijavo je petek, 6. januar 2017 (velja datum poštnega žiga). Po prijavi ni mogoče spreminjati tekmovalnega programa.


PRIJAVNINA
Kotizacijo za VSE kategorije (solisti in komorne skupine) je potrebno nakazati na:
 
Zveza slovenskih glasbenih šol
Jenkova 4
3320 Velenje

TRR: SI56 6100 0000 1419 845
Sklic: 00 201704 (namen nakazila: Tekmovanje; kategorija; "ime in priimek tekmovalca").
Primer: Tekmovanje; I. kat.; Frenk Mravljica
Račun je odprt pri:
Delavska hranilnica d. d.
Miklošičeva 5
1000 Ljubljana
(BICkoda: HDELSI22)
 
Če zbrane prijave tekmovalcev posredujejo glasbene šole in jim hkrati (delno ali v celoti) sofinancirajo prijavnino, je k prijavi potrebno priložiti tudi dokumentacijo (rekapitulacijo), iz katere so jasno razvidni zneski, ki jih glasbena šola plača za posameznega tekmovalca.

Višina prijavnine:
 
 
1. a 1. b 1. c komorne skupine
1. a kategorija
komorne skupine
1. b kategorija
70 € 70 € 70 € 35 €/član 35 €/član
 
2. a 2. b komorne skupine
2. kategorija
80 € 80 € 40 €/član
 
3. a 3. b komorne skupine
3. kategorija
100 € 100 € 50 €/član
 
Koristne povezave:
Uradna stran TEMSIG 2017
Zveza slovenskih glasbenih šol- informacije