Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Dokumenti šolskega sklada


USTANOVITEV ŠOLSKEGA SKLADA Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje

Na šoli je dne 25. 2. 2014 s svojim delovanjem pričel šolski sklad Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje. Po svojih pravilih sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz donacij, zapuščin, sredstev proračunov in drugih virov. Namen sklada je izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno-izobraževalnega programa osnovne glasbene šole, zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa, pomoč pri izobraževanju ter vključevanju v dejavnosti zavoda za učence s slabim socialnim in materialnim statusom (gostovanja, tekmovanja ipd.), dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, ki dosegajo dobre uspehe na glasbenem področju, nakup dodatnih inštrumentov, izvedba projekta, naloge ali nakup opreme, za katero donator izrecno donira sredstva v sklad in je v skladu s predpisi dopustna.
 
Svet staršev Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje je dne, 26. 9. 2018 imenoval upravni odbor in predsednika upravnega odbora šolskega sklada Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje za naslednji dveletni mandat v naslednji sestavi:
 
- dva (2) predstavnika staršev:
1. Janez Jelovšek,
2. Biljana Bijelić,
 
- štirje (4) predstavniki  strokovnih delavcev zavoda:
3. Janja Hvala (matična šola – oddelek Moste),
4. Matic Titovšek (matična šola – oddelek Moste),
5. Mladen Jakšić (podružnična šola – oddelek Polje),
6. Breda Štembergar (podružnična šola – oddelek Polje),
 
- en (1) predstavnik ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana (MOL):
7. Diana Južnič.
 
Za predsednika upravnega odbora Šolskega sklada Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje je bil imenovan Mladen Jakšić, predstavnik strokovnih delavcev zavoda.

V maju 2014 je bil uspešno izpeljan prvi večji projekt šolskega sklada - pomoč pri najemu dvorane v Slovenski filharmoniji za zaključna koncerta učencev šole. Odziv je bil tako s strani donatorjev kot s strani obiskovalcev koncerta ugodno presenetljiv. Bili smo priča zadovoljstvu in uspehom naših otrok, ki so vsem prisotnim pričarali nepozabno popoldne. Veseli smo, da smo s pomočjo donatorjev uspešno uresničili še eden glasbeni projekt, ter da nas je še enkrat povezala glasba, ki vedri duha in bogati življenje.

V šolskem letu 2015/2016 je šolski sklad uspešno uresničil zastavljene cilje - sodelovanje s tujimi veleposlaništvi v Sloveniji. Pihalni orkester je izvedel koncert latino glasbe na dogodku v organizaciji Veleposlaništva Bolivarske republike Venezuele. Pridobljena sredstva v tem letu niso bila porabljena, prenesla se bodo v naslednje leto.

V šolskem letu 2016/2017 je šolski sklad s subvencioniranjem plačila stroškov za intenzivne vaje in udeležbo na festivalu s šolskim orkestrom pomagal dvema učencema šole. Šolski sklad je veleposlaništva tujih držav v Republiki Sloveniji povabil k sodelovanju pri izvedbi glasbenih točk na dogodkih v njihovi organizaciji.

V imenu glasbene šole se vam želimo iskreno zahvaliti za dosedanjo pomoč pri uresničevanju naših projektov ter vas vljudno povabiti, da po svojih zmogljivostih prispevate sredstva za prihajajoče projekte v Šolski sklad.


Sklep o delovanju Šolskega sklada Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje
Pravila o delovanju Šolskega sklada Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje