Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Novice

ŠOLSKO LETO 2019/2020

OBVESTILA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020


Pouk se prične v TOREK, 3. septembra 2019 po urniku.


NAUK O GLASBI, SOLFEGGIO, PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA in GLASBENA PRIPRAVNICA

Urniki pouka nauka o glasbi, solfeggia, predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice za šolsko leto 2019/2020: 
UČBENIKI in PRIPOMOČKI za nauk o glasbi, solfeggio, PGV in GP:
- VSI učenci dobijo učbenike v šoli (plačilo pri obračunu prispevka staršev v oktobru),
- učenci 1. in 2. razreda dobijo v glasbeni šoli tudi notni zvezek s širšim notnim črtovjem (plačilo pri obračunu prispevka staršev v oktobru),
- VSI učenci s seboj prinesejo 2 navadna svinčnika, šilček in radirko.


GOVORILNE URE UČITELJIC PGV, GP, NAUKA O GLASBI IN SOLFEGGIA

Marija Okoliš: 
MOSTE: Govorilna ura je ob torkih, ob 19.00, v sobi 11
POLJE: Govorilna ura je ob četrtkih, ob 17.45, v sobi 10

Jana Vidic Gradišar:
MOSTE: Govorilna ura je ob sredah, ob 19.30 v sobi 11.
ZALOG: Govorilna ura je ob četrtkih, ob 18.00, v sobi 6

Eva Tržan-Beguš:
MOSTE: Govorilna ura je ob sredah, ob 19.00 v sobi 9.


ORKESTRI, STALNE KOMORNE SKUPINE, OTROŠKI PEVSKI ZBOR, ORFFOVA SKUPINA

GODALNI ORKESTER: vaje so vsak ponedeljek od 16.30 do 18.00  v veliki dvorani šole v Mostah.
Prva vaja je v ponedeljek, 2. 9. 2019 ob 16.00 v mali dvorani v Mostah.
 
KITARSKI ORKESTER: vaje so vsak ponedeljek od 17.30 do 19.00 v učilnici št. 12 v Mostah.
Prva vaja je v ponedeljek, 9. 9. 2019 po urniku.
Sekcijske vaje kitarskega orkestra so ob torkih, od 18.15 do 18.45 v učilnici št. 2 v Zalogu.

PIHALNI ORKESTER: vaje za pihala so vsak torek in petek od 18.00 do 19.30 v učilnici št. 12 v Mostah.
Prva vaja je v torek, 10. 9. 2019 po urniku.
Sekcijske vaje za trobila so vsak ponedeljek od 19.00 do 20.00 v učilnici št. 9 v Mostah.
Sekcijske vaje za flavte so vsak petek od 18.00 do 19.00 v učilnici 11 v Mostah.

MLAJŠI GODALNI ORKESTER: vaje so vsako sredo od 16.00 do 17.30 v veliki dvorani šole v Mostah. 
Prva vaja je v sredo, 11. 9. 2019 po urniku.

HARMONIKARSKI ORKESTER: vaje so vsak četrtek od 18.00 do 19.30 v učilnici št. 12 v Mostah. 
Prva vaja je v četrtek, 19. 9. 2019 po urniku.
Sekcijske vaje harmonikarskega orkestra so vsak četrtek od 17.15 do 18.00 v učilnici št. 11 v Mostah. 

KOMORNA SKUPINA FLAVT: vaje so vsako sredo od 16.00 do 17.00 v dvorani v Polju.
Prva vaja je v sredo, 11. 9. 2019 po urniku.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR: vaje so vsako sredo od 17.30 do 19.00 v dvorani šole v Polju.
Prva vaja je v sredo, 11. 9. 2019 po urniku.

ORFFOVA SKUPINA: vaje so vsak torek od 15.30 do 17.00 v učilnici št. 6 v Zalogu.
Prva vaja je v torek, 10. 9. 2019 po urniku.


ŠOLSKA KNJIŽNICA

V enoti Moste deluje šolska notna knjižnica, kjer si učenci lahko izposodijo instruktivno gradivo in druge zapise glasbe.
Fotokopiranje je prepovedano.

Knjižnica je odprta ob TORKIH od 12.30 do 14.30 in od 18.00 do 20.00


Knjižničarka je Ana Smolnikar.
 
VLJUDNO VABLJENI K IZPOSOJI!


STARA SPRIČEVALA
Nerazdeljena spričevala lahko prevzamete v tajništvu šole v Mostah v času uradnih ur.

ŽELIMO VAM USPEŠEN ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA!


 

Objavljeno: 03.09.2019


Nazaj na prvo stran | Arhiv novic